చేతులు,కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు,నిద్రలో జలధరించడం వంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా,అయితే ఈ ఒక్క చిట్కా పాటించండి

By | April 7, 2021

2 thoughts on “చేతులు,కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు,నిద్రలో జలధరించడం వంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా,అయితే ఈ ఒక్క చిట్కా పాటించండి

  1. Narayana

    Good evening sir
    Naku nidralo unnappudu mochetilo vellalo timmurlu vastai alage nadumulu veepu pedda naralu kattarinchi natlu noppi vastadi diniki medicine unte cheppandi please sir

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *