ఉదయాన్నే దీన్ని నీటిలో నానబెట్టి తింటే మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది . గుడ్డు కంటే 3 రేట్లు ఎక్కువ

By | July 24, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *