2 లడ్లు తింటే చాలు,వాత రోగాలు, మోకాళ్ళ నొప్పులు,రక్తహీనత,నీరసం,నిస్సత్తువ, డయాబెటిస్ లేకుండా హాయిగా.

By | March 27, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *